Xidmətlər

Təzyiq ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrilənməsi

Təzyiq ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi zəruri dəqiqliyin və etibarlılığın əldə olunması təmin edəcəkdir.  Etibarlı cihazlardan istifadə keyfiyyə

Temperatur ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi

Temperatur ölçmələri gündəlik həyatımızda tez-tez rastlanır. Ölçmələrinizin düzgünlüyündə əmin olmağın yeganə yolu   kalibrlənmiş ö

Elektrik ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi

Bizim metroloji laboratoriyamız sabit və dəyişən cərəyanla işləyən müxtəlif elektrik ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi və yoxlanmasını həyata keçirir. Mütəxəssislər

Kütlə ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi

“Optimum Metrology Sevices” MMC kütlə ölçmə vasitələrinin müqayisəli yoxlanışı və kalibrlənməsi həyata keçirilir. Laboratoriyamızın akkreditasiya sahəsinə a

Fiziki-kimyəvi ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi

“Optimum Metrology Services” MMC fiziki-kimyəvi ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsini həyata keçirilir. Laboratoriyamızda açıq və bağlı butada alışma temper

Mexaniki-həndəsi ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi

Mexaniki-həndəsi ölçmə vasitələrinin istifadəsi zamanı dəqiqliyin təmin edilməsi üçün yoxlanması və kalibrlənməsi zəruridir.

Laboratoriyam

Biotibbi ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi

“Optimum Metrology Services” MMC tibb sahəsində istifadə olunan müxtəlif cihaz və avadanlıqların yoxlanmasını təklif edir. Süni tənəffüs aparatlarları, infuzion nasoslar, tonometr, perfuzor, k

Həcm ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi

Laboratoriyamızda bir sıra həcm ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi mümkündür. Dozato

Tərəfdaşlarımız

XƏBƏRLƏR