"Optimum Metrology Services" MMC 5 iyul 2017-ci il tarixində təsis olunmuşdur. 29 dekabr 2017-ci il tarixdə Qazaxstanın Milli Akkreditasiya Mərkəzi (NCA) tərəfindən İSO 17025 standartı üzrə yoxlama və kalibrləmə laboratoriyası olaraq akkreditasiya olunub. Qazaxstan Milli Akkreditasiya Mərkəzini seçməyimizdə əsas məqsəd NCA-nın 2010-cu ildən İLAC-ın tam hüquqlu üzvü olması və bizə İLAC MRA birləşmiş nişanından istifadə hüququ verməsidir.

Akkreditasiya sahəmizə kütlə, təzyiq, temperatur, elektrik, mexaniki-həndəsi, fiziki-kimyəvi, biotibbi və digər cihazların yoxlanması və kalibrlənməsi daxildir.

Laboratoriyamız ən müasir yoxlama avadanlıq və işçi etalonlarla təchiz olunub. Komandamız özünü metrologiya sahəsində təsdiq etmiş mütəxəssislərdir.