Elektrik ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi

Bizim metroloji laboratoriyamız sabit və dəyişən cərəyanla işləyən müxtəlif elektrik ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi və yoxlanmasını həyata keçirir. Mütəxəssislərimiz tərəfindən istər analoq istər rəqəmsal ampermetrlər, voltmetrlər, vattmetrlər, varmetrlər, meqometrlər , multimetrlər, ampertutqaclar, hersmetrlər  və s. yüksək dəqiqlikə yoxlanması və kalibrlənməsi aparılır. Laboratoriyamızın istər aşağı istər yüksək gərginlik ölçmə vasitələri yoxlanılması və kalibirlənməsi həyat keçirmək imkanları var.

      Laboratoriyamız elektrik ölçmə vasitələrini yoxlanılması və kalibirlənməsi üçün yüksək dəqiqlik sinifinə malik Transmille 1000A, Fluke 8845A , Fluke 754 və s . kimi ölçmə, yoxlama və  kalibirləmə aparatlarına malikdir.