Kütlə ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi

“Optimum Metrology Sevices” MMC kütlə ölçmə vasitələrinin müqayisəli yoxlanışı və kalibrlənməsi həyata keçirilir. Laboratoriyamızın akkreditasiya sahəsinə aşağıdakı ölçmə vasitələri daxildir : 

Mexaniki və avtomatik avtomobil tərəziləri,Vaqon tərəziləri,Bütün növ elektron və mexaniki tərəzilər,M1 çəki daşları və xüsusi təyinatlı yüklər,Xəmirin yapışqanlığını təyin edən cihaz (ИДК) və buğdanın xüsusi çəkisini təyin edən cihaz (пурка).

Laboratoriyamız Almaniyanın öndə gedən şirkətlərindən olan Hafner və Sartorius şirkətlərinin istehsalı olan müxtəlif sinifli (E2, F1, F2, M1) çəki daşları, çəki daşları dəstləri, komparator tərəzi və s. ilə təchiz olunmuşdur.