Biotibbi ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi

“Optimum Metrology Services” MMC tibb sahəsində istifadə olunan müxtəlif cihaz və avadanlıqların yoxlanmasını təklif edir. Süni tənəffüs aparatlarları, infuzion nasoslar, tonometr, perfuzor, körpələr üçün inkubatorlar, USM və EKG aparatları, defibilyatorlar, pulsoksimnetrlər və bu kimi bir çox cihazların yoxlanması mümkündür.