Həcm ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi

Laboratoriyamızda bir sıra həcm ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi mümkündür. Dozator və şüşə pipetlər, bürütlər və mikrobüretlər, titratorlar, dispenserlər, ölçülü kolbalar,silindrlər, menzurkalar, stəkanlar, metal ölçü qabları, avtoçənlərin yoxlaması və kalibrlənməsi; şaquli və üfüqi çənlərin dərəcələnməsi mütəxəssilərimizin tərəfindən yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirilir.