Təzyiq ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrilənməsi

Təzyiq ölçmə vasitələrinin yoxlanması və kalibrlənməsi zəruri dəqiqliyin və etibarlılığın əldə olunması təmin edəcəkdir.  Etibarlı cihazlardan istifadə keyfiyyətin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün vacibdir. Xidmətlərimizə texniki və nümunəvi manometrlərin, elektrokontaktlı, özüyazan manometrlərin, diferensial manometrlərin, vakummetrlərin və manovakummetrlərin, sfiqmanometrlərin, təzyiq çeviricilərinin, uzaqdan təzyiqvericilərin, qoruyucu klapanların və s. təzyiq cihazlarını yoxlanması və kalibrlənməsi daxildir.

Pnevmatik və hidravlik təzyiq ölçmələri -1÷1000 bar intervalında həyata keçirilir.

Kalibrləmədə İngiltərənin və ABŞ-nin öndə gedən şirkətlərinin təqdim etdiyi yüksək dəqiqlikli çoxfunksiyalı kalibratorlardan istifadə edilir.